Wie durft?

Wie durft?

U kunt als u wilt ook hier bijvoorbeeld een foto van uw hifi set laten plaatsen, met tekst.
Onder een aanvaardbare pseudoniem is ook prima. Een afbeelding mag maximaal 800 x 800 pixel zijn om geplaatst te worden.
Eventueel kan Audiofriends de foto desgewenst aanpassen. Audiofriends houdt zich het recht voor om plaatsing te weigeren.

Audiofriends